نظامی

بسیج منطقه ای تهران

17

پادگان فتح

1

صنایع شهید کلاهدوز

18

وزارت دفاع

2

مجتمع قضائی باغ صبا

19

صنایع شهید جولائی

3

فرماندهی مهندسی ناجا

20

صنایع یا مهدی

4

مرکز آموزش دژبان ارتش

21

پادگان شهید کلهر

5

تیپ 24 قمر بنی هاشم

22

ستاد مشترک ارتش

6

فرماندهی نیروی انتظامی

23

نیروی زمینی ارتش

7

بنیاد شهید و امور ایثارگران

24

مرکز بهداشت ناجا

8

سپاه پاسداران منطقه 2 یزد

25

سپاه پاسداران

9

تربیت بدنی صنایع دفاع

26

مخابرات ناجا

10

سالن ورزشی تیپ مستقل 44

27

تربیت بدنی ناجا

11

ناحیه مقاومت بسیج سپاه بجنورد

28

دانشکده مالک اشتر

12

سپاه منطقه ای چهار محال بختیاری

29

دانشکده امام باقر

13

نیروی زمینی سپاه باشگاه فجر

30

سازمان هوا فضا

14

مرکز آموزش بهداری نیروی زمینی

31

مرکز بهداشت ناجا

15

مجتمع ورزشی امام خمینی کرمان (لشکر 41)

32

دانشکده افسری

16

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران Copyright © 2012 | Compars. All Right Reserved
طراحي سايت توسط نونگار